NICE 2000

KRIGSERKLÆRING MOD ARBEJDSLØSHED, FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE

 

Altimens der bliver flere og flere tegn på økonomisk fremgang i Europa, altimens at rigdommene er større end aldrig før ser vi at for millioner af os bringer fremtiden øget fattigdom, massearbejdsløshed og mere ulighed.

EUís regeringsledere hævder i dag at ville udvikle et »Charter for fundamentale rettigheder«, samtidig med at de fortsætter med at deregulere, nedbryde velfærdssamfundene, øge indkomstforskellene, skabe social udstødelse samt at ansvarliggøre de arbejdsløse og de udstødte.

Overbeviste om at der ikke vil være respekt om fundamentale rettigheder uden en omfordeling af rigdommene, og at den eneste måde det kan opnås på er ved direkte og massiv mobilisering af Europas borgere, erklærer vi, arbejdsløshedsbevægelser, bevægelser i kamp mod udstødelse, faglige organisationer, åben krig mod arbejdsløshed, fattigdom og udstødelse.

Mål:

At mobilisere arbejdsløse, udstødte, lønarbejdere og alle de som er villige til at kæmpe på deres side, over hele Europa. At overbevise de europæiske offentlige offentligheder samt at tvinge de politiske og økonomiske beslutningstagere til at iværksætte konkrete og radikale tiltag.

Tidshorisont :

Først har Portugal EUís formandskab. Derefter overtages det af den franske regering, i år 2000ís andet halvår, som kulminerer d. 7. og 8. December med EU-topmødet i Nice, der lukker regeringskonferencen.

EuM-Logo

 

Homepage

Til den danske forside

KrÝnike

23/24 marts:

Europæisk aktionsdag for en øjeblikkelig hævelse af alle sociale ydelser i Europa, i anledning af det ekstra-ordinære EU-topmøde i Lissabon. Euro-march netværket er stærkt repræsenteret i demonstrationen der samlede 50.000 deltagere samt i modtopmødet


09/10/11 juni:

Initiativer i anledning af de europæiske erhvervslederes topmøde i Bruxelles (European Business Summit).


20/21 juni:

Demonstration og aktioner under EU-topmødet i Santa Maria da Feira, tæt ved Porto.


13/14 october:

Aktiviteter i forbindelse med EU-topmødet i Paris.


14 october:

Deltagelse i Kvindernes År 2000 March i Bruxelles.


2/3/4 december:

Træf for arbejdsløse og udstødte i kamp, i Paris.


7 og 8 december:

Nice, vært for EU-topmøde, bliver invaderet af en kæmpedemonstration, som Euro-march netværkets demonstrationer i Amsterdam og Køln, og som lader sig inspirere at blokaderne mod WTO-topmødet i Seattle.

 

Krav:

De krav der stilles af bevægelserne i kamp mod arbejdsløshed og udstødelse skal tages alvorligt, f.eks. i form af et charter for europæiske fundamentale sociale rettigheder. Og, på kort sigt, en udvidelse og en øjeblikkelig og markant stigning af  sociale mindsteindkomster og arbejdsløshedsunderstøttelse over hele Europa.

For et demokratisk, åbent og solidarisk Europa med respekt for miljøet, uden racisme, med lige politiske og civile rettigheder for alle indbyggere uanset deres oprindelse!

 

Brüssel, 30/01/00

Fuss

 

 

Fransk Original

Til Toppen

Homepage

Til den danske  forside

 

Sidst opdateret 04/07/00
E-Mail Webmaster